Fluxus-partituren          home

 

Hieronder vindt u een kleine selektie uit de Fluxus-produktie sinds 1996.

 

Deze bladmuziek kunt u vrijelijk gebruiken voor eigen doeleinden. Voor eventuele uitgaven (op welke wijze dan ook) is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de maker.

 

Inmiddels zijn er honderden Fluxus-partituren geproduceerd. Op verzoek worden andere gregoriaanse gezangen kosteloos in Fluxus-notatie toegestuurd.

 

Het boek Scores for Tenth-Century Chant  kan hier worden betseld.

 

 

5 van de 10 Hartker-responsoria voor Allerzielen in Fluxus-notatie:

 

Het liturgische feest "Allerzielen" (2 november) is een laat-10e-eeuwse uitbreiding van het feest van "Allerheiligen" (1 november). Allerheiligen vond zijn oorsprong in de 4e eeuw bij de oosterse christenen en herdacht de verschillende martelaren van het geloof. Eind 10e eeuw ontstond in Cluny geleidelijk aan een uitbreiding van de gedachtenis van alle martelaren naar die van alle overleden gelovigen. Allerzielen verspreidde zich snel over Europa. Onderstaande vijf responsoria dateren van omstreeks 1000 uit St. Gallen (Hartker, St. Gallen, Stiftsbibliothek 390/391). De teksten zijn veelal nieuwe kerkelijke creaties. In deze teksten wordt de mens naar moderne maatstaven nogal gekleineerd; hel en verdoemenis liggen voortdurend op de loer voor de menselijke zondigheid. Mede op grond van dit soort teksten hebben velen in de 20e eeuw het christelijk geloof de rug toegekeerd.

 

1 RE 8

Credo quod Redemptor

2 RE 4

Qui Lazarum

5 RE 1

Peccantem me

7 RE 8

Domine secundum actum

9 RE 7

Requiem aeternam

 

 

 

 

 

 

 

5 van de 10 Hartker-responsoria voor Hemelvaart in Fluxus-notatie:

 

Ook het liturgische feest "Hemelvaart" was bij de vroege christenen niet bekend; het werd vereenzelvigd met het paasfeest. Pas in de vierde eeuw begon men de veertigste dag na Pasen conform Lucas te vieren als "Hemelvaart". In de vijfde eeuw werd dit gebruik zowel in het Westen als in het Oosten algemeen. De eerbied voor het getal 40 speelde daarbij een rol. In de zevende eeuw kreeg het feest een eigen nachtwake. De volgende vijf responsoria komen uit het nachtgebed van St. Gallen van omstreeks het jaar 1000 (Hartker, St. Gallen, Stiftsbibliothek 390/391). De teksten zijn veelal variaties op de betreffende evangelieteksten (Matteus 28:17-19; Marcus 16:19; Lucas 24:50-51; Handelingen 1:4-11). Het zijn daarmee eveneens voorbeelden van niet-psalmteksten in het gregoriaans. Deze zijn vooral te vinden in het officie en in de communio-gezangen van de mis.

 

3 RE 7

Exaltare Domine

5 RE 4

Ascendens in altum

7 RE 4

Non conturbetur cor vestrum

8 RE 6

Ite in orbem

10 RE 2

Ponit nubem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

live-opname hier

 

 

5 Einsiedeln-offertoria voor verschillende gelegenheden in Fluxus-notatie:

 

Hoewel ook het psalmzingen in de christelijke traditie pas in de vierde eeuw gemeengoed schijnt te zijn geworden, bestaat het oudste bestand aan gregoriaanse gezangen voornamelijk uit psalmteksten. Onderstaande offertoria zijn in de oudste volledig bewaard gebleven handschriften met muzieknotatie dan ook integraal terug te vinden: Laon 239 (begin 10e eeuw, Laon, bibliothèque municipale 239), Chartres 47 (10e eeuw, behouden in facsimile maar in WO II vernietigd), "Mont-Renaud" (Noyon(?), 10e eeuw, in prive bezit, uitgegeven in de Paléographie Musicale deel 16), Einsiedeln 121 (10e eeuw, Einsiedeln, Stiftsbibliothek 121).

 

1 OF 2

Ad te Domine levavi

2 OF 3

Deus tu convertens

3 OF 4

Benedixisti Domine

4 OF 6

Domine in auxilium

5 OF 8

Ave Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home