Gregoriaanse Vespers                     home

(voorheen "Gregoriaanse Meditaties")

 

Elke eerste en derde zaterdag zingt Gregoriana Amsterdam Vespers, ook wel "Drie kwartier voor God" in de Amsterdamse kerk De Papegaai (tot september 2019 was dat in de Obrechtkerk).

 

De Vespers vormen het traditioneel christelijk avondgebed. Begin zesde eeuw schrijft Benedictus van Nursia (480-547) in zijn beroemde Regel voor Monniken: "De profeet zegt: Zeven maal daags heb ik uw lof gezongen. Dit heilig getal zeven zullen wij waar maken, als wij de plichten van onze dienstbaarheid nakomen op de uren van Lauden, Priem, Terts, Sext, Noon, Vespers en Completen [...] De Vespers blijven beperkt tot vier psalmen met hun antifonen. Na deze psalmen wordt de les gezegd; vervolgens komt het responsorie, de ambrosiaanse hymne, het vers, het kantiek uit het Evangelie, de litanie en het Onze Vader dat als slotgebed dient."

 

Wij zingen niet zeven maal daags (Ps 118:164), maar slechts twee keer per maand. Ook staan wij niet midden in de nacht op (Ps 118:62) voor de Metten. Onze "drie kwartier voor God" verbleken bij vele benedictijner uren. Om het weinige dat wij doen in perspektief te plaatsen en iets van de rijkdom van de traditie tot zijn recht te laten komen, volgen wij daarom niet blindelings de boeken. Wij ontlenen onze thematiek aan de liturgische kalender. Dat komt tot uiting in de teksten van zang en gebed. Verder zingen wij vóór de Vespers, ná de lezing, en ter afsluiting toepasselijke gezangen uit het Gregoriaans of uit verwante tradities als het Ambrosiaans, het Oud Romeins en het Mozarabisch.

 

Sinds 2012 speelt het Mozarabisch repertoire voor ons een centrale rol; dat is de verloren traditie van het Iberisch schiereiland. Die traditie voert terug op 589 toen Leander van Sevilla het Visigotisch koninkrijk bekeerde tot het Katholicisme. Begin zevende eeuw werd de ritus onder Isidoor van Sevilla verder uitgewerkt en beschreven. Na de Islamitische verovering van Spanje in 711 spreekt men van de Mozarabisch ritus, genoemd naar de Christenen die onder Islamitische heerschappij leefden. Op het Concilie van Burgos in 1080 werd de ritus officieel afgeschaft en vervangen door de Roomse ritus met haar Gregoriaans. In 1085 werd Toledo, het centrum van de Spaanse Kerk, terugveroverd op de Islam. Zes parochies van Toledo werd toegestaan hun oude ritus voort te zetten. In een veertigtal handschriften en fragmenten zijn ruim 5000 Mozarabische gezangen voor Mis en Officie bewaard in muzieknotatie. Omdat de notenbalk pas in de elfde eeuw werd uitgevonden zijn vrijwel al deze gezangen voor ons onleesbaar. Het belangrijkste handschrift is het antifonale van León (E-L 8) uit het begin van de tiende eeuw. Wij leggen ons erop toe om met behulp van de computer melodieën voor deze gezangen te genereren. Meestal is daar iets van te horen in onze Vespers. Ons onderzoek kunt u hier volgen. Klinkende resultaten waarbij u de oude notatie kunt zien meelopen kunt u hier vinden.

 

 

home

 

site hit counter