recensie         home

 

CD RECENSIE: GREGORIANA LIVE 2003

 

Tijdschrift voor Gregoriaans, 2004-1, pp 42-43

Marcel Zijlstra

 

GREGORIANA is een betrekkelijk nieuw ensemble, bestaande uit drie zangers die al heel lang met het gregoriaans vertrouwd zijn. De muzikaal leider, Geert Maessen, begon als zanger in de Schola Cantorum Amsterdam. Hij vertrok kort na de breuk van dat koor met Wim van Gerven en richtte in 1994 een nieuw koor op onder leiding van Van Gerven. Sedert 2002 zingt Maessen samen met Reinier van der Lof en Jacques van Leeuwen in Gregoriana. Regelmatig is het gezelschap te beluisteren bij gregoriaanse meditaties op zaterdagavonden in de Obrechtkerk te Amsterdam. Uit de opnamen van een aantal concerten en diensten is nu een cd samengesteld met een keur aan gezangen. Een thematisch verband is tussen de acht zangen niet aan te wijzen, het zijn gezangen uit mis en officie, drie van het Triniteitsfeest, het Haec dies van Pasen, een offertorium uit de Paastijd en nog enkele andere stukken.

 

De live opnames brengen met zich mee dat de akoestiek van de verschillende stukken zeer verschillend is. Dat draagt niet bij aan een evenwichtig klankbeeld, maar het is eigenlijk niet erg. Want een hele cd gregoriaans achter elkaar beluisteren is een idiote bezigheid. De aard van het gregoriaans verdraagt het niet dat je vele stukken achter elkaar beluistert: vanuit zijn herkomst uit de liturgie vraagt dit gezang om afwisseling met gebeden en lezingen. Vandaar dat concerten met gregoriaans zo dikwijls met orgel gecombineerd worden: het is de enige manier om de stukken tot hun recht te laten komen. De verschillende akoestische omstandigheden voegen op deze cd zelfs iets toe: ze stellen de luisteraar in staat om sommige bijzondere uitvoeringswijzen zowel in een ruime als een veel drogere akoestiek te beluisteren en te begrijpen. Wat zijn dan die bijzondere uitvoeringswijzen? Maessen maakt zijn eigen transcripties. Voor de ritmische interpretatie volgt hij goeddeels de ideeën van de semiologie. Hij voegt er echter enkele zaken aan toe die de uitvoering bijzonder verlevendigen: hij zingt de sierneumen als versieringen. Zo is de quilisma nu eindelijk eens niet dat om onbegrijpelijke redenen door Solesmes en Cardine weggemoffelde nootje, maar een mooie triller (vergelijkbaar met wat Pérès doet). De oriscus is een noot met een soort voorslag geworden. Zo krijgt het gezang iets meer van de oriëntaalse pracht die het wellicht ooit heeft gehad.

 

Van dat laatste is Maessen zeer overtuigd: in de toelichting beschrijft hij hoe de mondelinge traditie in het Westen tot stilstand kwam door de notatie, maar in het Oosten nog altijd voortleeft. Hij schrijft: 'Het is daarom niet vreemd dat wat men in de oudste westerse handschriften kan lezen wel heel erg doet denken aan dat wat men zelfs vandaag nog bij de beste islamitische zangers kan horen.' Het is het argument dat ik Marcel Pérès ook ooit heb horen gebruiken. Hij beweerde dat toen hij een handschrift met gregoriaanse neumen liet zien aan een Griekse zanger, deze door hem als een oostersklinkend gezang werden geïnterpreteerd. Dat is hele interessante experimentele muziekarcheologie, maar het levert natuurlijk op geen enkele wijze het bewijs dat het gregoriaans ook werkelijk zo heeft geklonken. Gregoriaans leeft echter bij de gratie van interpretatie: elke tijd heeft zijn eigen gregoriaans. De vroege 20ste eeuw had het gregoriaans van de neo gothiek, de jaren '70 waren het begin van de authenticiteitshausse en nu beleven we dan ook in Nederland het multi culti gregoriaans. Dat is een verheugende ontwikkeling, Vooral als het zo muzikaal en met zo'n fraaie koorklank wordt gedaan als door Gregoriana. De solistische verzen zijn steeds uitstekend gezongen, heel indrukwekkend. Het cd boekje levert toelichting, teksten en vertalingen zoals het hoort en daarbij nog de transcriptie van vier gezangen in Maessens eigen Fluxus notatie (zie G. Maessen, Fluxus, een alternatieve notatie, TvG 1997 2: pp. 67 75). Wanneer je de gezangen volgt met die notatie, zie je onmiddellijk hoe bruikbaar die is.

 

Deze in eigen beheer uitgegeven cd is dus zeer de moeite van het bestellen en het beluisteren waard.

 

home